Grzejniki łazienkowe Loga-Gina

Grzejniki łazienkowe Loga-Gina

Grzejniki łazienkowe typu Loga-Gina wykonywane są z rur profi lowanych owalnych o wymiarach 50 x 30 x 1,5 mm oraz
rurek Ø 18 x 1,5 odpowiednio profi lowanych. Całość jest lutowana lutem LS 45 wg PN-80/M-69411.
Do grzejników Loga-Gina 18 mogą być zastosowane następujące rodzaje podłączeń:
• standardowe – do sieci c.o.,
• mieszane (sieć c.o. + grzałka o mocy 300, 600, 900, 1200W),
• elektryczne (wyłącznie przy zastosowaniu w/w grzałek),
• zasilanie grzejnika: dolne lub w układzie góra-dół.

 


Typ grzejnika Wymiary (H, W)   Moc W 75/65/20o 


Loga-Gina 666/532 666x532          411 
Loga-Gina 666/632 666x632          262 
Loga-Gina 904/532 904x532          536 
Loga-Gina 904/632 904x632          601 
Loga-Gina 1142/532 1142x532    668 
Loga-Gina 1142/632 1142x632    750 
Loga-Gina 1380/532 1380x532    825 
Loga-Gina 1380/632 1380x632    926 
Loga-Gina 1652/532 1652x532    979 
Loga-Gina 1652/632 1652x632    1099 

Dobierz części do urządzenia