Grzejniki łazienkowe Loga-Felicja 20

Grzejniki łazienkowe Loga-Felicja 20

Grzejniki łazienkowe typu Loga-Felicja 20 wykonywane są z rur profi lowanych typu D o wymiarach 40 x 30 x 1,5 mm
oraz rurek Ø 20 x 1, wygiętych o promieniu 1500 mm. Całość jest lutowana lutem LS 45 wg PN-80/M-69411.
Do grzejników Loga-Felicja 20 mogą być zastosowane następujące rodzaje podłączeń:
• standardowe – do sieci c.o.,
• mieszane (sieć c.o. + grzałka o mocy 300, 600, 900, 1200 W),
• elektryczne (wyłącznie przy zastosowaniu w/w grzałek),
• zasilanie grzejnika: dolne,
• istnieje możliwość wykonania grzejnika z zasilaniem dolnym – centralnym (w osiach 50 mm).

 

Typ grzejnika    Wymiary (H, W)          Moc W 75/65/20o

Loga-Felicja 20 760/500 760x500         365
Loga-Felicja 20 760/600 760x600         425 
Loga-Felicja 20 1160x500 1160x500   542 
Loga-Felicja 20 1160x600 1160x600   630
Loga-Felicja 20 1480x500 1480x500   766 
Loga-Felicja 20 1480x600 1480x600   882 
Loga-Felicja 20 1720x500 1720x500   772 
Loga-Felicja 20 1720x600 1720x600   892 

Dobierz części do urządzenia